ศูนย์รวมเครื่องมือสร้างเว้บไซต์สำเร็จรูป

webmaster's picture

คู่มือใช้งาน EasyPHP1.8


webmaster's picture

การจำลองเครื่องพีซีเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย EasyPHP

EasyPHP เป็นโปรแกรมที่ใช้จำลองเครื่องพีซีให้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับทดสอบเขียนสคริปต์ภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ภายหลังการติดตั้งโปรแกรมผู้ใช้งานสามารถลงมือเขียนโปรแกรมได้ทันที ข้อดีของโปรแกรม EasyPHP อยู่ที่มีเมนูควบคุมใช้งานที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับผู้ใช้ ผู้ใช้งานสามารถควบคุมรายละเอียดต่างๆ ได้ที่จุดๆ เดียวลักษณะ One Stop Service สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.easyphp.org

โปรแกรมย่อยที่ได้หลังการติดตั้ง EasyPHP
- Apache (httpd.apache.org) โปรแกรมเว็บเซร์ฟเวอร์


webmaster's picture

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ (ตอนที่ 2)

ยุคของการพัฒนาเว็บไซต์
เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาเว็บนั้น อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ยุคด้วยกัน นั่นก็คือ

ยุคที่ 1 Static Web
เป็นการเขียนเว็บไซต์แบบธรรมดา ใช้บราวเซอร์เรียกเว็บเพจที่สร้างด้วยภาษา HTML ล้วนๆ หรืออย่างมากก็มีสคริปต์ทางฝั่งไคลเอนต์ (Client-side Script) อย่าง JavaScript, VBScript หรือใช้ภาษา Java Applet ซึ่ง Static web ส่วนมากนิยมในหมู่นักเรียนนักศึกษาในการสร้างโฮมเพจส่วนตัว หลังจากทำเสร็จจะทำการอัปโหลดข้อมูลไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการพื้นที่เก็บเว็บฟรี เช่น www.geocities.com, www.Thai.net

ยุคที่ 2 Dynamic Web


webmaster's picture

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ (ตอนที่ 1)

โครงสร้างระบบเว็บ
ในระบบเว็บนั้นมีโครงสร้างการทำงานหลายลำดับชั้นด้วยกัน หากนำมาเขียนเป็น Flow chart แล้วน่าจะสรุปได้รูปดังต่อไปนี้


โครงสร้างระบบเว็บ

Web Hosting
เว็บโฮสต์ติ้ง คือผู้ให้บริการรับฝากพื้นที่เก็บเว็บ สามารถแบ่งได้สองลักษณะคือ
1. Free Web Hosting เป็นเว็บโฮสต์ติ้งที่เปิดให้บริการฟรี ส่วนใหญ่จะมีข้อจำกัดในการใช้งาน Geocities.com, Cafe150.com, Myfreewebs.net, Myjavaserver.com, 6te.net


webmaster's picture

MODx สุดยอด AJAX CMS

ปัจจุบันกระแสของ AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) เป็นแนวการพัฒนาแอพลิเคชั่นขั้นสูงแนวใหม่ ที่มีความใกล้ชิดผู้ใช้กำลังได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน ท่านที่คิดจะเป็นโปรแกรมเมอร์จำเป็นต้องศึกษาเทคโนโลยีนี้เช่นกัน

สำหรับในส่วนของระบบ CMS ก็มีการเสริมความสามารถเกี่ยวกับ AJAX เช่นกัน วันนี้มีระบบ CMS ที่เน้นพัฒนาด้วยเทคโนโลยี AJAX ซีเอ็มเอสตัวที่จะแนะนำมีชื่อว่า MODx

MODx เป็นซอฟต์แวร์ Open Source พัฒนามาจากภาษา PHP ผสมผสานกับ AJAX เน้นกรพัฒนาไปสู่ Web 2.0 จากการทดสอบนับเป็นระบบ CMS ที่น่าใช้งานมากอีกตัวหนึ่ง


webmaster's picture

รู้จักโปรแกรม Web Server (ตอนที่ 1)


หากจะพูดถึงโปรแกรมที่ใช้จำลองเครื่องพีซี/โน๊ตบุ๊ก เป็น Web Server หลายท่านคงรู้จักโปรแกรม AppServ, WMServer หรือ IIS กันไปแล้ว จริงๆ โปรแกรมที่ใช้ทำเว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถแบ่งได้ด้วยกัน 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้


webmaster's picture

รวมโมดูลของ ATutor

โมดูลสำหรับเสริมความสามารถ ATutor (LCMS)
- ATutor Payments
- MERLOT Educational Content Repository Search
- CMAP: Concept Mapping
- Photo Gallery
- Marratech
- Elluminate Live
- ATalker: Text2Speech
- Userplane Web Chat
- FHA Student Tools
- The Learning Edge: Content Repository
- Test Analysis
- LifeType/pLog Blog
- EPresence: WebCasting & Video Archiving
- CCNet
- WebCalendar
- phpMyAdmin
- EWiki
- PostNuke ATutor Integration Module
- Mambo/Joomla ATutor Integration Module
- Drupal ATutor Integration Module


webmaster's picture

Update ลิงค์ XOOPS Corner

XOOPS คืออะไร ? XOOPS เป็นโปรแกรมประเภท Content Management System (CMS) ระบบสร้างและบริหารเว็บไซต์สำเร็จรูป พัฒนาขึ้นมาจากภาษา PHP (ใช้แนวการเขียนโปรแกรมแบบ Object Oriented) ทำให้โปรแกรมมีความยืดหยุ่นสูง สามารถประยุกต์ใช้งาน ได้อย่างหลากหลาย อาทิ ? เว็บไซต์องค์กร (Corporate Site) > XOOPS + News? เว็บไซต์ท่าบริการข้อมูล (Portal site) > XOOPS + Download, WebLinks? เว็บไซต์สำนักข่าวออนไลน์ (News Site) > XOOPS + RSS, ZMagazine


webmaster's picture

รวมโมดูลและ ฉากหลัง (Themes) ของ Moodle

โปรแกรมเสริมความสามารถ (Moodle) สำหรับ Moodle- http://moodle.org/mod/data/view.php?id=6009ฉากหลังเว็บ (Themes)- http://moodle.org/mod/data/view.php?id=6552


webmaster's picture

รวมโมดูลของ osCommerce

ท่านที่ต้องการดาวน์โหลดโมดูลเสริมความสามารถ osCommerce สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.oscommerce.com/community/contributions


Syndicate content