ศูนย์รวมเครื่องมือสร้างเว้บไซต์สำเร็จรูป

webmaster's picture

JoomlaDay Bangkok 2010

เชิญร่วมงาน JoomlaDay Bangkok 2010
วันที่ 1 : เสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น. – 18.30 น.
สถานที่ : โรงภาพยนต์ สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์ เธียเตอร์ , ศูนย์การค้าสยามพารากอน
* วิทยากรต่างประเทศบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ (มีผู้แปลสรุปเป็นภาษาไทยให้)

วันที่ 2 : อาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553 08.30 น. – 16.30 น.
สถานที่ : โรงภาพยนต์ สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์ เธียเตอร์ , ศูนย์การค้าสยามพารากอน
* วิทยากรต่างประเทศบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ (มีผู้แปลสรุปเป็นภาษาไทยให้)

ที่มา: http://www.joomladay.in.th/th/detailth/agenda.html


webmaster's picture

รายชื่อหน่วยงานในไทยที่ใช้ Moodle

14 กันยายน 53
ในปัจจุบันนี้ Moodle มีผู้ใช้งานจำนวนมากมายจริงๆ กว่า 212 ประเทศ
มีผู้ลงทะเบียนแจ้งกลับมาที่ moodle.org จำนวน7923 เว็บ

ดูรายชื่อหน่วยงานที่ใช้ Moodle ในไทยดูได้ที่ http://moodle.org/sites/index.php?country=TH

ดูรายชื่อหน่วยงานที่ใช้ Moodle ทั่วโลกได้ที่ http://moodle.org/sites/


webmaster's picture

การปรับแต่ง Moodle

การเข้าสู่ระบบหลังเว็บ (Back-end)
ในการปรับแต่งก่อนการใช้งาน Moolde ทำการสร้างบทเรียน ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะต้องทำการล็อกอินเข้าระบบเพื่อทำการปรับสภาพแวดล้อมโปรแกรม Moodle ก่อน โดยมีขั้นตอนในการเข้าระบบดังนี้

1. คลิกที่ Login ที่มุมซ้ายบนสุดเพื่อทำการเข้าระบบ

คลิกที่ Login เพื่อเข้าระบบ


webmaster's picture

การสัมมนาทางวิชาการ รวมพลคนทำสื่อ ครั้งที่ 4/2553 ม.มหิดล ศาลายา


กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ รวมพลคนทำสื่อ ครั้งที่ 4/2553
เรื่อง Media Integration: Education, Communications and Information Technology
วันจันทร์ที่ 19 ถึง วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ณ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eg.mahidol.ac.th/mediaknight/


webmaster's picture

การสร้างศูนย์ e-Learning สำหรับหน่วยงานขนาดเล็ก

สำหรับหน่วยงานขนาดเล็ก การสร้างศูนย์อีเลิร์นนิ่งสำหรับให้พนักงานในหน่วยงานใช้งานนั้น สามารถใช้โปรแกรมแพ็กเกจเว็บเซิร์ฟเวอน์ อย่าง XAMPP หรือ AppServ ติดตั้งใช้งานได้ โดยผู้ติดตั้งต้องหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาทำ e-Learning Server หรือเครื่องสำหรับติดตั้งโปรแกรม Moodle จำนวนหนึ่งเครื่องโดยท่านต้องเตรียมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ดังนี้


การออกแบบศูนย์ e-Learning สำหรับหน่วยงานขนาดเล็ก


webmaster's picture

แนวทางในการติดตั้ง Moodle

ในการติดตั้งระบบ Moodle มีแนวทางในการติดตั้งหลายวิธีด้วยกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้อ่านต้องการนำระบบ Moodle ใปใช้ในการทำระบบ e-Learning หรือ ระบบ Knowledge Management สำหรับใช้งานในหน่วยงาน โดยในการติดตั้งจะมีแนวทางอยู่ 3 แนวทาง ดังนี้

1. การติดตั้ง Moodle บนเว็บเซิร์ฟเวอร์จำลอง วิธีนี้เหมาะสำหรับหน่วยงานขนาดเล็กที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 50 เครื่อง อาทิ โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนมัธยมศึกษา, สถาบันการศึกษาสายอาชีพ, บริษัทที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก (SME) สำหรับวิธีนี้สามารถใช้ระบบแพ็กเกจเว็บเซิร์ฟเวอร์ อย่างเช่น XAMPP, AppServ, EasyPHP, WAMP, Server2Go, Uniform Server หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นติดตั้งใช้งานได้ โดยต้องหาเครื่องคอมพิวเตอร์ หนึ่งเครื่อง สำหรับใช้ติดตั้ง Moodle


webmaster's picture

ผู้ใช้งานในระบบ Moodle

สำหรับผู้ใช้งานในระบบ Moodle นั้นสามารถที่จะแบ่งได้เป็น 6 กลุ่มด้วยกัน ดังนี้
1. กลุ่มผู้บริหารระบบ (Administrator) ทำหน้าที่ในการติดตั้งระบบ LMS การกำหนดค่าเริ่มต้นของระบบ การสำรองฐานข้อมูล การกำหนดสิทธิ์การเป็นผู้สอน
2. กลุ่มผู้สร้างรายวิชา (Course creator) ทำหน้าที่สร้างรายวิชาที่เปิดสอน หน้าที่นี้อาจจะเป็นหน้าที่ของสำนักวิชาการ/ฝ่ายวิชาการ หรือผู้ดูแลหลักสูตรของคณะหรือภาควิชา
3. กลุ่มอาจารย์หรือผู้สร้างเนื้อหาการเรียน (Teacher) ทำหน้าที่ในการเพิ่มเนื้อหา บทเรียนต่างๆ เข้าระบบ อาทิ ข้อมูลรายวิชา ใบเนื้อหา เอกสารประกอบการสอน การประเมินผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบ ปรนัย อัตนัย การให้คะแนน ตรวจสอบกิจกรรมผู้เรียน ตอบคำถาม และสนทนากับนักเรียน


webmaster's picture

ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ก่อนการติดตั้ง Moodle

ก่อนการติดตั้ง Moodle ผู้ติดตั้งควรเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้งดังนี้
1. ระบบปฏิบัติการ เป็น Windows XP/Vista/7/2003/2008 หรือ Linux หรือ FreeBSD
2. โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) เช่น Apache, IIS, OmniHTTPd, Xitami
3. โปรแกรมแปลภาษาพีเฮสพี (PHP Intepreter)
4. โปรแกรมฐานข้อมูล (Database Server) สำหรับเก็บข้อมูลหลักสูตรสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง MySQL, MS SQL Server, Oracle


webmaster's picture

Moodle เหมาะสำหรับหน่วยงานใด

• สถาบันการศึกษาสำหรับสร้างเป็นระบบ E-Learning บริการครูและนักเรียน/นักศึกษา
• บริษัทเอกชน สำหรับทำเป็นระบบรวมรวม/แลกเปลี่ยนความรู้ในหน่วยงาน (KM)


webmaster's picture

องค์ประกอบภายใน Moolde

ในโปรแกรม Moodle ประกอบด้วยองค์ประกอบภายใน ดังนี้
1. ระบบจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน (Course Management) ใช้สำหรับจัดการหลักสูตรรายวิชา ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหลักสูตรใหม่ การเพิ่มเนื้อหารายวิชา การเพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอน (ใบงาน การบ้าน แบบทดสอบ) รวมทั้งการประเมินผล และติดตามดูพฤติกรรมของผู้เรียน
2. ระบบจัดการไซต์ (Site Management) ใช้สำหรับบริหารเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติมข่าวสารหน้าเว็บไซต์ หรือหน้ารายวิชาที่เปิดสอน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการวางข้อมูลต่างๆ หน้าเว็บไซต์


Syndicate content