Joomdle ลูกผสมระหว่าง Joomla กับ Moodle

webmaster's picture

Joomdle ลูกผสมระหว่าง Joomla กับ Moodle
สำหรับผูกแอคเคาน์ของสมาชิกระหว่าง Joomla กับ Moodle เข้าด้วยกันที่เรียกว่า SSO หรือ Single Sign-On สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.joomdle.com