การอัปเกรด Joomla! 1.5 เป็น Joomla! 1.6

webmaster's picture

Video Tutorial: Using jUpgrade to Migrate from 1.5 to 1.6
ก่อนการอัปเกรดฝากรบกวนสำรองข้อมูล (web + db) จูมล่าเวอร์ชั่น 1.5 ก่อนนะครับ

Migrations supported:
- Banners - 100%
- Categories - 100%
- Contacts - 100%
- Content - 100%
- Menus - 95%
- Modules - 90%
- Newsfeeds - 100%
- Users - 100%
- Weblinks - 100%

Downloads > http://www.matware.com.ar/downloads/joomla/jupgrade.html

ที่มา : http://docs.joomla.org/Migrating_from_Joomla_1.5_to_Joomla_1.6#Download_...