เชิญสื่อมวลชนและเว็บมาสเตอร์ทุกท่านเข้าร่วมงานแถลงข่าว "โครงการ Speedtest 2553"

webmaster's picture

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ SpeedTest 53
เรียน สื่อมวลชนและเว็บมาสเตอร์ทุกท่าน

ตามที่ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมกับ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ได้มีการจัดทำ “โครงการสำรวจและทดสอบคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ต” http://speedtest.or.th/ เพื่อศึกษาและทดสอบคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ที่ประชาชนนิยมใช้บริการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นั้น
ทางสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จะจัดงานแถลงข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ แนะนำบริการใหม่ๆ ที่จะมีเพิ่มเติมสำหรับการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต แถลงผลของการทดสอบเมื่อครึ่งปีที่ผ่านมา รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่จะเกิดขึ้นในปีนี้และปีหน้า

จึงใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและเว็บมาสเตอร์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลลาดพร้าว ห้องหอวัง 2และ3 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงชื่อได้ที่ผู้ประสานงาน
คุณจิดาภา พิทักษ์สัญญา (จอย)
โทรศัพท์ 081 442 4685
หรืออีเมล์ได้ที่ jidapa@webmaster.or.th

ที่มา: สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย, 12 November 2010