เรียนเชิญเข้าร่วมงาน WindowsITPro "Next Tech Trend 2011" - 26 Nov 10

webmaster's picture

ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่ายไอที, ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์, ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และฝ่ายผู้ดูแลแอพพลิเคชั่นขององค์กร เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่ออัพเดทเทคโนโลยีมากมายพร้อมเยี่ยมชมบูทแสดงเทคโนโลยีในงาน "WindowsITPro –“Next Tech Trend 2011” ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ(ถนนราชดำริ) ห้องแกรนด์บอลลูมชั้น 3 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

โดยท่านสามารถ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน!
http://seminar.windowsitpro.net/WinitproNextTechTrend2011/index.html