Open Source CMS Products
Home
Updated : January 21, 2006
คัดลอกมาจากบทความตอนที่ 88 ที่ผมเขียนไว้เมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2547
Copy form Article in CMSThailand.com (Oct 10, 2004)

--------------------

ในเมืองไทยเราเอง ปัจจุบันระบบ CMS หรือ Content Management System เริ่มได้รับความนิยมอยู่ในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทยักษ์ใหญ่หลายรายต่างก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ CMS เกิดขึ้นมาเป็นของตัวเอง(สร้างมาขายโดยเฉพาะ) วันนี้ทีมงาน CMSthailand ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับ CMS (นั่ง Search อยู่หลายวัน)มาได้มาให้ผู้อ่านดูกัน โดยจะแบ่งเป็นสองตอนด้วยกัน ตอนแรก(บทความนี้) เป็นเรื่องของ Open Source CMS Products คือ CMS ที่เป็นโอเพ่นซอร์สเราสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ เหมาะสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการประหยัดงบ และตอนที่สองคือ Commercial CMS Products เป็น CMS ที่บริษัทสร้างมาขายโดยเฉพาะ เอาเป็นว่าในการเลือกใช้งานนั้นผู้ใช้ต้องพิจารณาเองนะครับว่าจะเลือกแบบไหน ลองเข้าไปดู Feature ของ CMS แต่ละตัว ในที่นี้ได้เขียนรายละเอียดคร่าวๆ ให้ดู พร้อมลิงค์ให้เข้าไปยังเว็บที่ให้บริการซีเอ็มเอสฟรี

Note.
การใช้ CMS ที่เป็น Open Source นั้นผู้ใช้จำเป็นต้องหมั่นศึกษาและติดตามเทคโนโลยีอยู่เสมอ โดยไม่จำเป็นต้องยึดติด (Fix) กับ CMS ตัวใดตัวหนึ่ง แนะนำให้ลองติดตั้งและทดสอบดู ชอบใจตัวไหนและคิดว่าเหมาะสมกับองค์กรหรือหน่วยงานมากที่สุดก็เลือกตัวนั้น หลังจากเลือกได้แล้วก็ลองนั่งศึกษาอย่างเป็นจริงเป็นจัง รับรองในไม่ช้าคุณสามารถเป็นเซียนซีเอ็มได้อย่างสบาย หากนำไปศึกษาแล้วและคิดว่ามีประโยชน์ ก็นำมาบอกเพื่อนๆ ในเว็บนี้บ้างละกัน ........แท้จริง สังคมชาวโอเพ่นซอร์ส ทุกคนเป็นพี่น้องกัน .....


* สีแดงคือ CMS ที่นิยมและเป็นที่รู้จักในไทย
Content Management System Develop by PHP, PERL, JAVA, PYTHON

CMS ที่พัฒนาด้วยภาษา PHP


• PHP-Nuke > PHP-Nuke is a CMS (Content Managment System) that integrates in its inside all the instruments that are used to create, in a broad sense, an information portal. Given the immense number of present functions in the installation and in an even greater quantity of modules developed from third parties, the system is also adept to the management

• PostNuke > PostNuke is a weblog/Content Management System (CMS). It is far more secure and stable than competing products, and able to work in high-volume environments with ease

• MD-Pro(MaxDev) > MD-Pro is THE premier content management system. While MD-Pro is a distribution based on PostNuke and eNvolution code, the entire core of the product is being replaced and improved, making it far more secure and stable, and able to work in high-volume environments with ease

• Typo3 > TYPO3 is a small to medium enterprise class Content Management Framework. It offers the best of both worlds: out-of-the-box operation with a complete set of standard modules and a clean and sturdy high-performance architecture to accomodate virtually every kind of custom solution or extension

• MyPHPNuke > myPHPNuke is an automated news system especially designed for use in Intranets and/or the Internet. Using a MySQL database core, MPN gives complete flexibility in both administrative and user options. By using a database, dynamic pages are constructed on the fly for a rich and interactive experience

• Drupal > Drupal.org is the official website of Drupal, an open source content management platform. Equipped with a powerful blend of features, Drupal can support a variety of websites ranging from personal weblogs to large community-driven websites

• Mambo > Mambo is a Content Management System (CMS). It is the engine behind your website that simplifies the creation, management, and sharing of content

• Envolution >The Envolution Content Mangement System and Framework can now utilize PostNuke, PHP-Nuke, Autotheme, and Encompass themes with our exclusive addon theme drivers

• XOOPS > XOOPS is an extensible, OO (Object Oriented), easy to use dynamic web content management system written in PHP. XOOPS is the ideal tool for developing small to large dynamic community websites, intra company portals, corporate portals, weblogs and much more. Read the All about XOOPS page for more details

• Xaraya > Xaraya is extensible, Open Source software written in PHP and licensed under tha GNU General Public. Xaraya delivers the requistructure for a fully dynamic multi-platform Content Management System(CMS)

• TikiWiki > Tiki CMS/Groupware, also known as TikiWiki, is a powerful web-based Groupware and Content Management System

• Dcp-Portal > DCP-Portal is a revolutionary PHP based portal builder CMS which is actually considered to be far ahead of similar CMS' and PHP based portal builder programs

• e107 > Web Site Content Management System

• eZ publish > Open Source Enterprise Content Management System. eZ publish is a professional open source content management system and development framework with functionality for web publishing, intranets, e-commerce and more

• MySource > MySource is a powerful, open source website and intranet content publishing and management system. It is designed to enable technically unskilled users to build and maintain th+eir own web solutions securely, professionally and inexpensively

• phpWebSite > phpWebSite provides a complete web site content management system. Web-based administration allows for easy maintenance of interactive, community-driven web sites

• BolinOS > BolinOS is a reliable Open Source Content Management System. BolinOS is a modular publication and communication platform for Internet / Web developped in order to enable simple management of complex portals. Bolinos uses standard open-source software: PHP, Apache, mySQL, providing an environment for deploying powerful Internet based content management solutions

• Back-End > Back-End allows even the non-technical to manage any website easily, through a web browser, on any operating system. Fast, flexible and easy to understand, Back-End puts you in charge of your site, saving your organisation time and money in the process

• PHPX > PHPX is a constantly evolving and changing Content Management System (CMS). PHPX is highly customizable and high powered all in one system. PHPX provides content management combined with the power of a portal by including in the core package modules such as FAQ, polls, and forums. PHPX uses dynamic-template-design, what this means is that you have the power to control what your site will look like. Themes are included, but not required. You can create the page however you want, and PHPX will just insert code where you want it. No more 3 columns if you don’t want it! Written in the powerful server language, PHP, and utilizing the amazingly fast and secure database MySQL, PHPX is a great solution for all size website communities, at the best price possible...free!

• AngelineCMS > AngelineCMS is an open source website Content Management System written in PHP. AngelineCMS aims to be fast, secure, easy to use and simple. It is open source software under BSD license. AngelineCMS also has little brother named AngelineCMS-Lite which is very small blogger which doesn't require database, just a webserver running PHP. Lite is perfect for those who want simple blogger which runs anywhere

• RunCMS > Runcms Includes most things a webmaster would expect from a cms: downloads, links, tutorials section, polls, forums, news, faq, contact form, rss feeds, file uploads, blogging via xml-rpc, & more. Possibility to manage users as groups with module/block specific access permissions, and extend functioality via 3rd party module plug-ins. Has a simple yet good themability. Easy enough to use for users, while staying simple enough to extend & customize for coders (RUNCMS (E-Xoops) is a extensible content management system based on the v1 core of Xoops) / Evolution: ThatWare -> PHP-Nuke -> myPHPNuke -> Xoops -> RUNCMS (E-Xoops)

• CMSimple > CMSimple is a simple content management system for smart maintainance of small commercial or private sites. It is simple - small - smart!

• OpenPHPNuke > OpenPHPNuke (OPN) is an Open Source Web Content Management System (WCMS) which will assist you in the creation, administration, and maintenance of contents for the internet or intranet. With OPN you can build your homepage, a web portal, and various other ideas for the internet. Our website here is the meeting platform for our active OPN community where we share lots and lots of information and support about OPN. You are cordially invited to surf around, yet some areas can only be accessed by registered members. If you wish to obtain a username, you can register for free

• Liquid Bytes > Liquid Bytes Adaptive Website Framework (AWF) is aimed at software developers and webmasters. It helps you to create dynamical personalized Web sites with community functions, database powered content management, and an administration interface. AWF includes advanced features like exporting to static HTML, caching, and URL rewriting.

• Bitflux > Bitflux CMS is an XML and PHP based Content Management System. It allows you to reuse your content in different ways. Bitflux CMS uses XSLT as "template" engine and almost everything is configurable with XML. No need to learn PHP for just setting up a new site. Bitflux CMS uses Popoon as backend engine and is therefore very customizable to your needs. Bitflux CMS is published under the GPL License, so you can download and use it free of charge and can do with it, whatever you want.

• Midgard > Midgard Framework is a flexible development environment for building content management systems and other internet-based applications. The Midgard Framework provides a powerful, object-oriented API for developing functionalities with the PHP language or SOAP interfaces

• Krysalis > For a web applications programmer who has to develop complex enterprise level applications, web services or multi language dynamic websites (Content Management Systems), Krysalis is a development platform that improves the Apache/PHP framework by separating the application logic from the presentation layer, using open standards as XML/XSL/SOAP

• WordPress > WordPress is a state-of-the-art semantic personal publishing platform with a focus on aesthetics, web standards, and usability. What a mouthful. WordPress is both free and priceless at the same time.

• Guppy > Guppy is what we call a CMS (Content Management System). It means that it provides you with a complete and secure administration interface to manage the look of your website and the content of its various sections/headings. No needs to know HTML or PHP languages or how to configurate a MySQL database : Guppy offers you a "turnkey" website, and its ready coded motor . In a word, Guppy takes care of the container so you just have to take care of the content.

• pMachine > pMachine was written in PHP and runs on any server that has PHP 4 and MySQL installed. If you don't know anything about PHP or MySQL, don't worry... you don't need to! pMachine lets you build feature-rich, dynamic web sites with all the power and speed of PHP/MySQL without the steep learning curve.

• FireSite CMS > FireSite is a Web Content Management system. It has two parts, the administration interface and a set of api functions you as a web developer use to create your website. It is not an install-and-run-system - you will need to code to create your web pages! Currently FireSite supports English, Swedish, Dutch (included) as well as Spanish, French and German.

• daCode > daCode is a news engine written in PHP. It works with PHP 3 and 4, and requires a database (MySQL or PostgreSQL). It can also be used with LDAP or NIS in addition to the SQL database. daCode focuses on modularity and performance. Therefore, it is using classes, and a cache system. In other features, you can find themes (and a templates system), user authentication, multi-languages support, a board, a tips module, and much more.

• SPIP > SPIP is a publishing system developed by the minir้zo to manage the site uZine. We provide it to anyone as a free software under GPL license. Therefore, you can use it freely for your own site, be it personnal, co-operative, institutional or commercial

• TIKI > Tikiwiki is a full featured Free Software (GNU/LGPL) Wiki/CMS/Groupware written in PHP
and maintained by an active and international community of benevolent contributors.

• AWF > AWF is a modern Open Source Content Management System and development framework based on PHP 5 and the Smarty template engine. It features support for multiple Web sites and languages, content versioning, caching, basic staging, community-portal functions (online list, forums, instant messages, newsletters, weblogs, wiki,...), image upload and galleries, a lexicon, a modular full-text search engine, an auto repair function for database tables, XML and PDF export as well as RSS and LDAP support. Fully flexible URLs allow the replacement of existing static Web sites.

• Geeklog > Geeklog is a 'blog', otherwise known as a Weblog. It allows you to create your own virtual community area, complete with user administration, story posting, messaging, comments, polls, calendar, weblinks, and more! It can run on many different operating systems, and uses PHP4 and MySQL.

•
DPC > LDU(Land Down Under) is a CMS (Content Management System), also called a "Portal", or a "Website engine".

--------------------------------------------------------------------------------

CMS ที่พัฒนาด้วยภาษา JAVA

• JBoss > Nukes on JBoss is a full fledged Content Management System (CMS) with advanced user/group management, security rules and pluggable components. Components can be deployed at runtime while the application is running. It is all written in JBoss and most importantly nukes powers this website you are looking at it

• OpenCMS > OpenCms is a professional level Open Source Website Content Management System. OpenCms helps to create and manage complex websites easily without knowledge of html. An integrated WYSIWYG editor with a user interface similar to well known office applications helps the user creating the contents, while a sophisticated template engine enforces a site-wide corporate layout. As true Open Source software, OpenCms is completely free of licensing costs.

• Apache Cocoon > Apache Cocoon is a web development framework built around the concepts of separation of concerns and component-based web development

• Jahia > An integrated content management and corporate portal server; 100% Java based; Available under a collaborative source license (contribute or pay paradigm); Installed in minutes; Easy to use and to administer; Full Multilanguage and I18N support; Staging environement (Draft & Preview mode); Content Workflow; Content Versioning; Document Management (WebDAV Support); Built-in Portlet-based interface; Built-in support for standardized java web applications and web services (default servlets supported as portlets); Full web-based administration; Integrated with the Apache Lucene Search Engine; LDAP compliant; JSP and JSTL support for easy templates development; Integrated HTML cache engine; dynamic XML export module

• Cofax > Cofax is a web-based text and multimedia publication system. It was designed to simplify the presentation of newspapers on the Web and to expedite real-time Web publication.

• JPublish > JPublish is a powerful web publishing system designed to ensure a clean separation of developer roles. JPublish includes support for multiple templating engines, including Jakarta Apache's Velocity, FreeMarker and WebMacro. JPublish supports numerous scripting languages including Python, BeanShell, and JavaScript. JPublish is modular and provides for easy extensibility

• sTeam > sTeam (Structuring Information in Teams) is an open-source environment for creating virtual knowledge spaces. It provides a variety of flexible mechanisms to foster communication and cooperation in learning and work processes. Virtual knowledge spaces combine synchronous and asynchronous forms of cooperation with hypermedia document administration

• Red Hat CCM > The Red Hat Web Application Framework is a platform for writing database-backed web applications in Java. Applications leverage Web Application Framework APIs to enable the authoring of persistent structured data and to retrieve and display the data as content. The framework also integrates services such as search, versioning, and permissions into its basic objects, enabling applications to leverage framework services with little or no extra work

• Magnolia > Magnolia Content Management Suite is the leading open-source Enterprise Content Management built on the revolutionary Java Content Repository Standard JSR-170

--------------------------------------------------------------------------------


CMS ที่พัฒนาด้วยภาษา Perl

• Slashdot > The source code for the site is called "Slash". The Slashdot Like Automated Story-telling Homepage. We've set up a site, using Slash, devoted to the development and use of Slash

• Bricolage > Bricolage, an open-source enterprise-class content management system, greatly simplifies the complex tasks of creating, managing, and publishing the vast libraries of content essential to any organization

• WebMake > WebMake is a simple content management system, based around a templating system for HTML documents and an emphasis on page generation

• TWiki > TWiki is a leading-edge, web-based collaboration platform targeting the corporate intranet world. TWiki fosters information flow within an organization; lets distributed teams work together seamlessly and productively; and eliminates the one-webmaster syndrome of outdated intranet content.

• Scoop > Scoop is a "collaborative media application". It falls somewhere between a content management system, a web bulletin board system, and a weblog. Scoop is designed to enable your website to become a community. It empowers your visitors to be the producers of the site, contributing news and discussion, and making sure that the signal remains high

• CallistoCMS > Callisto CMS is an XML/XSL Web-based Content Management System[1] built using Perl and AxKit. Designed for maintaining XSL-based websites, it can edit various types of XML files, and providing a WYSIWYG interface by using the site's very own XSL stylesheets. Semantic data is edited on a per-region basis, in an "offline" domain (e.g. admin.domain.com). Sites can be deployed to production webservers when changes are made. The sites are deployed transactionally, and can be deployed to multiple target webservers, again, transactionally. Multiple independant sites can be managed in one Callisto installation, and one user login can be used for several sites, if given access

• Mason > Mason is a powerful Perl-based web site development and delivery engine. With Mason you can embed Perl code in your HTML and construct pages from shared, reusable components

• Apache AxKit > Apache AxKit is an XML Application Server for Apache. It provides on-the-fly conversion from XML to any format, such as HTML, WAP or text using either W3C standard techniques, or flexible custom code. AxKit also uses a built-in Perl interpreter to provide some amazingly powerful techniques for XML transformation


--------------------------------------------------------------------------------
CMS ที่พัฒนาด้วยภาษา Python

• Plone > Plone is powerful and flexible. It is ideal as an intranet and extranet server, as a document publishing system, a portal server and as a groupware tool for collaboration between separately located entities

• Zope > open source application server for building content management systems, intranets, portals, and custom applications

• squishdot > Squishdot is a news publishing and discussion product for Zope. It creates a place in your website where people can post short articles, news items, announcements, etc. as well as hold threaded discussions about them. In other words, Squishdot is a weblog product.

• XIST > XIST is an XML based extensible HTML generator written in Python. XIST is also a DOM parser (built on top of SAX2) with a very simple and pythonesque tree API. Every XML element type corresponds to a Python class and these Python classes provide a conversion method to transform the XML tree (e.g. into HTML). XIST can be considered “object oriented XSL”

 
สรุป
ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบ CMS ที่เป็น Open Source ในปัจจุบันยังมีระบบ CMS ลักษณะโอเพ่นซอร์ส อื่นๆ อีกมาก หวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ต้องการศึกษาระบบ CMS (Content Management System) ซึ่งในปัจจุบัน ระบบ CMS เองมีการแข่งขันกันสูง แต่ละค่ายต่างก็มี Feature ที่แตกต่างกันออกไป เราในฐานะผู้ใช้งานก็ต้องเลือกระบบ CMS ที่คิดว่าเหมาะสมกับหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำงานอยู่มาใช้งาน


ลิงค์เกี่ยวข้อง
:: Commercial CMS Products

 
=============================
Resource :
:: http://www.cmsinfo.org
:: http://www.oscom.org/matrix
:: http://www.opensourcecms.com
:: http://www.la-grange.net/cms
:: http://www.cmsinfo.org
: http://www.hotscripts.com/PHP/Scripts_and_Programs/Content_Management
:: http://cmsfind.com
:: http://www.cms-list.org

-----------------------------------------
Write by A.Arnut Ruttanatirakul
Oct 10, 2004
Thai Open Source Content Management System
http://www.cmsthailand.com/

สงวนลิขสิทธิ์บทความ,เนื้อหาโดย ซีเอ็มเอ็สไทยแลนท์ดอทคอม
การเผยแพร่บทความ,เนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับอนุญาติจาก CMSThailand.com ก่อน
Copyright© by CMSthailand.com All right reserved.