ประวัติซีเอ็มเอสไทยแลนด์

ประวัติซีเอ็มเอสไทยแลนด์

ซีเอ็มเอสไทยแลนด์เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์สำเร็จรูป (Content Management System : CMS)ก่อตั้งครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2546 (May 2003) โดย คุณอาณัติ รัตนถิรกุล ในครั้งแรกเปิดตัวโดยใช้โดเมนเนม cmsthailand.org โดยใช้ระบบซีเอ็มเอสที่ชื่อว่า PostNuke ในการสร้างระบบ หลังจากนั้นได้ทำการจดโดเมนใหม่อีกสองโดเมนคือ cmsthailand.com และ cmsthailand.net โดยใช้เว็บไซต์ซีเอ็มเอสไทยแลนด์ดอทคอมเป็นแกนกลางในการใส่ข้อมูลเนื่องจากในระยะนั้นกระแสของโดเมนตระกูลดอทคอมได้รับความนิยมมากโดยข้อมูลมีการอัปเดทเป็นระยะๆ รวมทั้งได้มีการปรับระบบจาก PostNuke มาเป็น XOOPS และล่าสุดได้ใช้เป็น Drupal เนื่องจากเป็นระบบซีเอ็มเอสที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน รวมทั้งมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง.

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป
2. เพื่อให้สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับระบบเว็บสำเร็จรูป
3. เพื่อกระจายความรู้เกี่ยวกับระบบเว็บสำเร็จรูปแก่ผู้สนใจทั่วไป

History of CMSThailand
- วันที่ 23 พฤษภาคม 2546 ได้ทำการจดโดเมนเนม cmsthailand.org (
Created On:16-May-2003 09:12:42 UTC
)
- วันที่ 4 มิถุนายน 2546 ได้ทำการจดโดเมนเนม cmsthailand.com (Creation Date: 04-jun-2003)
- วันที่ 28 กรกฎาคม 2547 ได้ทำการจดโดเมน cmsthailand.net (Creation Date: 28-jul-2004)

--
CMSThailand dot com